Consolia ESG

ESG PROCESSING
& REPORTING PLATFORMESG PROCESSING AND REPORTING PLATFORM

Consolia ESG
System Consolia ESG Processing & Reporting Platform jest przeznaczony do gromadzenia, dokumentowania i raportowania całościowych procesów związanych z kwestiami zrównoważonego rozwoju (ESG).


Integracja procesów związanych z kwestiami
zrównoważonego rozwoju w zakresie:
AGREGOWANIA
I PRZETWARZANIA
GROMADZENIA
DANYCH
DOKUMENTOWANIA

RAPORTOWANIA

TWORZENIE RAPORTÓW ESEF/
INLINE XBRL
Consolia XBRL
Reporting

Wspieramy ponad
60%
emitujących
raportujących
w ESEF na GPW
20
firm
audytorskich


System Consolia XBRL Reporting jest najchętniej wybieranym programem wśród spółek giełdowych w Polsce.

TWORZENIE RAPORTÓW ESEF/
INLINE XBRL
Consolia XBRL
Reporting 
Wspieramy ponad
60%
emitujących
raportujących
w ESEF na GPW

20
firm
audytorskich


System Consolia XBRL Reporting jest najchętniej wybieranym programem wśród spółek giełdowych w Polsce.

Consolia
BI Consolidation

Pełna obsługa sprawozdawczości
i raportowania grup kapitałowych

Unikatowość
Funkcjonalność
Wygoda
 
e-Sprawozdania

Pełna funkcjonalność
  • Możliwość tworzenia e-sprawozdań z danych, które w łatwy sposób wprowadzisz do Programu
  • Możliwość podglądu e-sprawozdań w pdf oraz podglądu/eksportu informacji dodatkowej
  • Sprawdzenie poprawności pliku na zgodność ze strukturami przygotowanymi przez MF
  • Dobry edytor i czytnik XML
Your message was sent, thank you!
Referencje
Sprawdź, co nasi Klienci
mówią o nas

A commitment to innovation and sustainability

Études is a pioneering firm that seamlessly merges creativity and functionality to redefine architectural excellence.

Building exterior in Toronto, Canada

A passion for creating spaces

Our comprehensive suite of professional services caters to a diverse clientele, ranging from homeowners to commercial developers.

Renovation and restoration

Experience the fusion of imagination and expertise with Études Architectural Solutions.

Continuous Support

Experience the fusion of imagination and expertise with Études Architectural Solutions.

App Access

Experience the fusion of imagination and expertise with Études Architectural Solutions.

Consulting

Experience the fusion of imagination and expertise with Études Architectural Solutions.

Project Management

Experience the fusion of imagination and expertise with Études Architectural Solutions.

Architectural Solutions

Experience the fusion of imagination and expertise with Études Architectural Solutions.

An array of resources

Our comprehensive suite of professional services caters to a diverse clientele, ranging from homeowners to commercial developers.

Études Architect App

  • Collaborate with fellow architects.
  • Showcase your projects.
  • Experience the world of architecture.
Tourist taking photo of a building
Windows of a building in Nuremberg, Germany

Études Newsletter

  • A world of thought-provoking articles.
  • Case studies that celebrate architecture.
  • Exclusive access to design insights.

“Études has saved us thousands of hours of work and has unlocked insights we never thought possible.”

Annie Steiner

CEO, Greenprint

Watch, Read, Listen

Join 900+ subscribers

Stay in the loop with everything you need to know.